راز عشق

اینجا خانه ی کوچک من است...درهایش به رویتان باز خواهد بود...دریابید مرا...

ﺗﻮ آﯾﺎ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮدی ، ﺑﻔﮫﻤﯽ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟

ﺗﻮ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮده ای ﮔﺎھﯽ ؟

ﻧﺸﺴﺘﯽ ﭘﺎی اﺷﮏ ﺷﻤﻊ ﮔﺮﯾﺎن ،

ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﯾﮏ ﺷﺐ ؟

تاریخ ارسال: جمعه 4 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 01:24 | نویسنده: احسان سوختانلو | چاپ مطلب 2 نظر